Acord de prelucrare date cu caracter personal in scop de marketing, reclama si publicitate

Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi le confera Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Raiffeisen Bank SA, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege. Oricarei cereri formulate in temeiul Legii nr.677/2001 ii voi atasa o copie lizibila a actului meu de identitatate.

Sunt de acord ca RAIFFEISEN BANK SA sa procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, codul numeric personal, pe teritoriul României direct si/sau prin imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promotionale derulate de catre Banca, in calitate de organizator, pe durata campaniilor promotionale ce vor fi organizata de catre RAIFFEISEN BANK SA. În cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor mele personale în conditiile stipulate mai sus, înteleg sa imi exprim aceasta optiune în scris si sa o înaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.

RAIFFEISEN BANK S.A. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale. In cazul in care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in scop de marketing de catre operator sau în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop, inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, în mod gratuit si fara nicio justificare si sa o inaintez catre RAIFFEISEN BANK S.A.